Bezoekersvoorwaarden

Bezoekersvoorwaarden FloriWorld

Door het bezoeken van FloriWorld verklaart u akkoord te gaan met deze bezoekersvoorwaarden

1. Algemeen

Het bezoeken van FloriWorld geschiedt voor eigen risico. Ouders en begeleiders zijn
verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen. De aanwijzingen van onze medewerkers
dienen altijd te worden opgevolgd. Afval dient uitsluitend in de aanwezige afvalemmers te worden
gedeponeerd. Bezoekers, die zich niet houden aan onze bezoekersvoorwaarden of die de orde
(dreigen te) verstoren kan de verdere toegang worden ontzegd. In dat geval heeft de bezoeker
geen recht op schadeloosstelling.

2. Toegang

Voor het bezoeken van FloriWorld is een geldig toegangsbewijs nodig. Tijdens uw bezoek dient u
dit desgevraagd te tonen aan onze medewerkers. Het toegangsbewijs is alleen geldig op de dag
van afgifte en het tijdvak (indien dat op het toegangsbewijs is aangegeven) en verliest zijn
geldigheid bij het verlaten van FloriWorld. FloriWorld behoudt zich te allen tijde het recht voor om
personen de toegang te weigeren, bijvoorbeeld wanneer deze onder invloed zijn van alcohol of
verdovende c.q. stimulerende middelen of wanneer deze naar het oordeel van FloriWorld de orde
(dreigen te) verstoren.

3. Veiligheid

Het is bezoekers ten strengste verboden zich in ruimtes te begeven waar is aangegeven dat die
ruimte alleen voor personeel toegankelijk is. Het dragen van wapens of andere gevaarlijke
voorwerpen (dit naar inzicht van onze medewerkers) is verboden. Gebruik van verdovende
middelen is binnen FloriWorld niet toegestaan.

4. Meegebrachte artikelen

Stepjes, (kinder-)fietsen, skates en andere mogelijke vervoersmiddelenwagens zijn in FloriWorld
niet toegestaan. Rolstoelen en kinderwagens zijn wel toegestaan, tenzij de veiligheid van de
bezoekers hiermee in gevaar komt. Ook het meebrengen en nuttigen van zelf meegebrachte
drank en etenswaren is niet toegestaan.

5. Huisdieren

Huisdieren worden in FloriWorld niet toegelaten. FloriWorld biedt geen opvang voor de
huisdieren. Blindengeleidehonden zijn op vertoon van een erkenningscertificaat toegestaan (zie
ook onder punt 21).
Pagina 2 van 3

6. Kleding en schoeisel

Bezoekers zijn verplicht een bedekt boven- en onderlichaam te hebben en schoeisel te dragen.

7. Fotograferen en filmen en privacy

Fotograferen en filmen is toegestaan. Ook kunt u in FloriWorld foto’s van uzelf maken met gebruik
van middelen van FloriWorld. Deze foto’s kunt u naar uzelf mailen. Het kan zijn dat FloriWorld
foto’s zou willen gebruiken voor publicatie en promotie. FloriWorld zal u daarvoor benaderen en
toestemming vragen. Voor de privacyverklaring van FloriWorld verwijzen we naar onze website
en u kunt deze op verzoek bij de receptie verkrijgen.

8. Attracties

FloriWorld bestaat uit een aantal opvolgende attracties waarbij u in beginsel zelf kunt bepalen
hoeveel tijd u daar doorbrengt. Bij grote drukte kan de bezoektijd per attractie worden beperkt en
dient u aanwijzingen op te volgen om door te stromen naar een volgende attractie.

9. Schade

FloriWorld wordt zorgvuldig onderhouden. Een bezoeker die geconfronteerd wordt met een
onveilige situatie of schade wordt verzocht dit zo spoedig mogelijk bij één van onze medewerkers
te melden zodat wij actie kunnen ondernemen. Dit geldt ook in het geval de bezoeker zelf
(ongewild) schade veroorzaakt. Opzettelijk toegebrachte schade kan op de bezoeker worden
verhaald.

10. Aansprakelijkheid

De bezoeker aanvaardt dat FloriWorld niet aansprakelijk is voor enige schade die door de
bezoeker wordt geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet van FloriWorld of van
één van haar medewerkers. Dat geldt ook voor aan FloriWorld in bewaring gegeven artikelen.
Een bezoeker die schade ondervindt tijdens het bezoek aan FloriWorld dient dit voor vertrek bij de
receptie kenbaar te maken. Eventuele schadevergoeding bij een melding op een later tijdstip is in
ieder geval uitgesloten.
De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover FloriWorld met betrekking tot de
betreffende schade van een verzekeringsmaatschappij of een andere derde een vergoeding
ontvangt.

11. Promotie en verkoop

Promotie of verkoop van diensten en/of producten binnen FloriWorld of op het terrein van
FloriWorld is niet toegestaan zonder dat daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming van
FloriWorld is verkregen.

12. Parkeren

Op het terrein van FloriWorld is beperkte gratis parkeercapaciteit. FloriWorld garandeert niet dat
er steeds een parkeerplaats beschikbaar is.

13. Roken

In FloriWorld mag niet gerookt worden.

14. Horeca

Op onze horecavoorzieningen zijn de Veneca-voorwaarden van toepassing. Deze zijn op verzoek
bij de receptie verkrijgbaar. Tijdens het bezoek is eten of drinken verboden.

15. Toiletgebruik

De bezoeker dient er rekening mee te houden dat er geen toiletten beschikbaar zijn tijdens de
rondgang langs de attracties. Het is in beginsel niet mogelijk de rondgang af te breken en
vervolgens weer te hervatten.
Pagina 3 van 3

16. Kinderen en begeleiding

Kinderen onder de 12 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een volwassene.

17. Tickets

Gekochte individuele tickets voor een specifieke datum of tijdsblok kunnen niet worden
geannuleerd of omgeboekt. Ongebruikte tickets worden niet gerestitueerd. Groepsboekingen
(vanaf 15 personen) kunnen tot zeven dagen voor de betreffende datum worden geannuleerd of
omgeboekt. Na bestelling aangekondigde (kortings-)acties zijn geen grond voor restitutie.

20. Rolstoelen

FloriWorld is rolstoel vriendelijk, maar per tijdsblok is slechts een beperkt aantal rolstoelen
toegestaan.

21. Hulphonden

FloriWorld is toegankelijk voor (blinden)geleidehonden na melding bij de receptie van FloriWorld.