Privacy statement

FloriWorld is een thematische attractie over bloemen en planten. Om deze attractie persoonlijk te kunnen maken, verwerken we persoonlijke gegevens van jou als onze bezoeker.

Uiteraard gaan wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met die gegevens. Het gaat immers om jouw privacy. Hieronder lees je over hoe wij daarmee omgaan en wat we met jouw gegevens doen.

Dit privacy statement is van toepassing voor FloriWorld BV en Dutch Experience Group Aalsmeer BV. In deze privacy statement worden deze partijen onder één noemer gebracht: FloriWorld.

Laatste update: januari 2020

Hoe gaat FloriWorld om met jouw persoonsgegevens?

We beperken de verwerking van jouw gegevens tot een minimum. Bij je bezoek bepaal je zelf welke gegevens je wilt geven. Je beleeft een spectaculaire, leuke en leerzame ontdekkingstocht door de wereld van bloemen en planten. Je wordt je bewust wat bloemen en planten bijdragen aan je welzijn en je gezondheid. Je kunt voorkeuren aangeven en die zie je o.a. terug in een show die deze voorkeuren in zich heeft. Je kunt ervoor kiezen om dat op je eigen naam te doen, maar het kan ook anoniem. Als je geen voorkeuren geeft zal de show nog steeds spectaculair zijn, maar dan natuurlijk zonder jouw eigen keuzes en dus niet persoonlijk.

We gaan heel zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. De gegevens worden in principe niet aan derden verstrekt, alleen als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening of als we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij doen verder ons uiterste best om deze gegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn naar een natuurlijke, levende persoon. Dus zaken als je naam, adres, email, voorkeur voor bepaalde bloemen en planten. Maar bijvoorbeeld ook foto’s die je kunt laten maken van jezelf tijdens het bezoek aan de experience.

Welke persoonsgegevens worden door FloriWorld verwerkt?

Er zijn een aantal momenten dat FloriWorld gegevens van je verwerkt:

  • Als je onze website bezoekt en je vraagt om onze nieuwsbrief met je te delen;
  • Als je een of meerdere tickets voor je bezoek online koopt op onze website;
  • Als je onze experience bezoekt en ervoor kiest om persoonsgegevens op te geven om je bezoek persoonlijk te maken;
  • Als je in onze shop, of online een aankoop doet.

Voor het ontvangen van de nieuwsbrief vragen we om je naam en e-mailadres.

Voor de aankoop van tickets vragen we je naam, geslacht, het land waar je woont, je taalvoorkeur, e-mailadres, datum en tijdstip van je bezoek en of je onze nieuwsbrief wilt ontvangen. We leggen ook het aantal tickets wat je koopt vast.

Tijdens je bezoek aan FloriWorld vragen we je naam, taalvoorkeur, geboortedatum, voorkeuren ten aanzien van bloemen en planten, land waar je woont, e-mailadres, selfie, of je onze nieuwsbrief wilt ontvangen en foto’s die je gedurende het bezoek kunt laten maken voor een green screen.

Als je in onze shop iets koopt en je wilt het laten verzenden naar je huisadres, dan vragen we je om je naam en adresgegevens en je e-mailadres.

Wat is de wettelijke grondslag voor de verwerkingen?

Als je ons bezoekt, sluit je met ons een overeenkomst. Die voeren wij uit. Dit is dus de grondslag van verwerking. Dit is het geval als je tickets koopt en als je onze experience bezoekt, of iets koopt en wilt laten afleveren bij je thuis. Als je een nieuwsbrief wilt ontvangen is dat op basis van toestemming van jou.

Onze website en/of experience heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over (website)bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. FloriWorld kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij wel zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via privacy@floriworld.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Indien iemand jonger dan 16 jaar onze experience bezoekt, gaan we ervan uit dat hij/zij toestemming heeft voor deelname. Wij doen geen (online)marketingactiviteiten voor jongeren onder de 16.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verwerkt. Alle gegevens die we van je verwerken worden zo spoedig mogelijk verwijderd nadat de dienst is afgerond (4 weken na afloop van je bezoek). Als je een ticket hebt gekocht en betaald hebt met creditkaart, bewaren we je gegevens tot 1 jaar na aankoop.

In sommige gevallen zijn wij wel gehouden aan een wettelijk verplichte bewaartermijn, die langer kan zijn.

Als je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, verwerken wij jouw gegevens totdat jij aangeeft dat je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen. Voor het afmelden van de nieuwsbrief kun je gebruik maken van de link ‘Afmelden’ onder aan de nieuwsbrief.

Voor sollicitanten geldt dat wij je gegevens vier weken na het afronden of stopzetten van een wervingsprocedure vernietigen, tenzij is afgesproken met de sollicitant diens gegevens in portefeuille te houden. In dat laatste geval bewaren wij de gegevens nog maximaal één jaar.

Wie hebben er toegang tot jouw persoonsgegevens?

Alleen geautoriseerde werknemers van FloriWorld hebben toegang tot je persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor hun werkzaamheden. Wij verstrekken persoonsgegevens aan derden als dat nodig is om technische redenen (bijvoorbeeld omdat wij zelf niet over de benodigde techniek beschikken) of vanwege een (wettelijke) verplichting. Voorbeelden zijn de afhandeling van betalingen, het verstrekken van adresgegevens aan de bezorgdienst om de door jou bestelde artikelen te kunnen afleveren of een gespecialiseerde partij die ervoor zorgt dat jouw entreeticket in jouw mailbox wordt afgeleverd. Om ervoor te zorgen dat deze bedrijven zich aan de regels houden, hebben we met hen overeenkomsten gesloten. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard in de Europese Unie.

Cookies

FloriWorld plaatst cookies op deze website. Cookies zijn kleine eenvoudige tekstbestandjes die geplaatst worden voor statistische doeleinden. We doen dat op een geanonimiseerde manier, waardoor we geen persoonlijke informatie van jou ontvangen. Als je besluit om online een ticket te kopen, worden er zogenaamde sessie-cookies geplaatst waarmee we kunnen voorkomen dat je al ingevulde gegevens opnieuw moet invoeren tijdens een transactie. Een sessie-cookie wordt zodra je de sessie beëindigt, verwijderd.

Beveiliging van jouw gegevens

We hebben gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen genomen tegen onrechtmatige toegang, aanpassingen, openbaarmaking, verlies of oneigenlijk gebruik. Om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, treffen we technische en organisatorische maatregelen, waaronder beveiliging ten aanzien van toegang tot onze systemen.

Welke rechten heb je met betrekking tot je persoonsgegevens?

Je hebt een aantal rechten, welke we je graag vertellen (hou er rekening mee dat we wel je identiteit moeten verifiëren als je een van deze rechten wilt gebruiken):

  • Recht op informatie en inzage: je kan ons vragen welke gegevens we van jou hebben en verwerken.
  • Recht op rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons weten, dan passen we het aan.
  • Recht op vergetelheid: Je kan ons verzoeken om de gegevens die wij van jou hebben en gebruiken te verwijderen. Wij zullen dat doen, tenzij we wettelijk verplicht zijn de gegevens te bewaren. Dat zullen we dan aan je melden.
  • Recht op beperking: heb je het idee dat wij iets doen met jouw gegevens wat niet mag, dan kun je ons ook vragen te stoppen met het gebruik van je gegevens totdat we een en ander goed hebben uitgezocht.
  • Recht op bezwaar (verzet): je kunt bezwaar maken tegen het gebruik of bewaren van je gegevens. Wij kijken dan of we dat kunnen stoppen of je gegevens kunnen wissen. Gaat het om gebruik voor marketing? Dan zullen we dat gebruik zo snel mogelijk stoppen.

Daarnaast kun je ook: